Charlotte Blume

 

 

     

Administrativt arbejde:____________________________________________________________                                          

·       Udarbejdelse af kontrakter og allonger i.f.m. nye kunder, danske såvel som internationale.

·       Opkrævning af manglende indbetaling af fakturabeløb.

·       Oprettelse af kunder i administrationssystem, herunder vedligeholdelse af kontaktinformationer.

·       Ansvar for udlejning af kontorer i kontorhotel, herunder fremvisning og indledende salg.         

·     Udarbejdelse af personaleplaner for hele organisationen (A/S KontorService, ProCall A/S & Hellerup Business Center A/S). For 20-25 personer, samt finde anden bemanding ved sygdom.

          Journalarbejde - herunder afskrivning efter diktafon og arkivering.

·       Kalender – planlægning af dagsprogram for læge og sygeplejerske.

·       Elektronisk fakturering til sagsbehandlere i regioner og kommuner samt fra praktiserende læger.

 

 

      

Receptionsarbejde:___________________________________________________________________

 

·       Telefonpasning og omstilling i et call-center med 100 kunder pr. person, og op til 400 opkald på en dag.

·       Tage imod beskeder, og videregive pr. SMS, fax eller mail.

 

      Telefonvagter (for eksterne kunder/virksomheder).

 

·       Modtagelse af gæster i receptionen til møder med kunder eller egen direktion.

·       Opdækning og afrydning i forbindelse med møder.

·       Sortering af post og afsendelse i forbindelse med adresseservice, og til kunderne i kontorhotellet.

·       Kundepleje.

·       Besvarelse af forespørgsler (telefonisk, skriftlig eller e-mail) fra patienter, pårørende og samarbejdspartnere.

·       Forefaldende kontorarbejde og ud-af-huset opgaver (postaflevering, indkøb og andet).

 

Bibliotekararbejde:___________________________________________________________________

 

”Salg af biblioteket” til 3. og 4. klasse.

Booking af foredrag med tegner og forfatter Jan Kjær.         
Udlånsvagter/ Lånerservice

Litteraturformidling/vejledning i.f.m. opgaveskrivning. Både skønlitterært og faglitterært.
Bogpleje, kassere gammelt materiale.

Materialevalg

Book-Talks, (fortælle en gruppe børn om nogle spændende bøger, som de så kan blive interesserede i at læse – endnu en salgsmetode).

Bogdepoter til institutioner, udvælge og pakke kasser med bøger til bl.a. børnehaver og vuggestuer.

Bogen-kommer -  et tilbud til folk der ikke selv kan komme på biblioteket, herunder udvælge bøger efter lånernes egne ønsker.

Rådgivning/vejledning/undervisning i brug af databaser m.v.
 

Erhvervserfaring:_____________________________________________________________

2011             :  Skolebibliotekar – Holbæk Private Realskole

2010             : Lægesekretær hos Børne- og Ungdomspsykiater Ane-Marie Erenbjerg

2008 – 2009 : Barsel

2007 - 2008  : Leder af reception i Hellerup Business Center A/S

2006 – 2007 : Receptionist i ProCall A/S

                      Receptionist i Sampension.

2005 – 2006 : Receptionist i A/S KontorService.

                      Receptionist i Daimler-Chrysler, Danmark.

1997 - 2004 : Bibliotekar på en række biblioteker rundt om i landet.

 

IT-Kompetencer:_______________________________________________________________

 

·      Microsoft Office

·      Biblioteks databaser: Aleph og DDE’s base (DDELibra).

·      PC-Kørekort.

·      BusinessClient (telefonomstillingssystem udviklet hos A/S KontorService; ProCall A/S og Hellerup Business Center A/S).

·      DocBase-lægejournalsystem.

 

Sprog:_________________________________________________________________________
Behersker engelsk i skrift og tale. Kendskab til tysk. Forstår norsk og svensk.

Præsentation
Hvad kan jeg tilbyde?
Curriculum Vitae
Kontakt mig
Forum
Blog
Alle rettigheder forbeholdes